Innovatie

Een nieuwe propositie en concurrerende distributie aanpak

Doormiddel het opstellen van een nieuwe distributiestrategie moet deze speler in staat zijn om effectief marketing en sales te bedrijven, zonder dat het veranderen van de strategie afleidt van de huidige prestaties. De markt is hoog competitief, waardoor er geen ruimte is voor uitvoerige plannen en verander-strategieën.


Doel

Het doel was om door een samenvoeging van diensten, segmenten en kanalen een nieuwe aanpak te ontwikkelen om in de zakelijke markt de 5 jaars doelstelling te behalen op revenue marketshare, Winst en Free cashflow.


Aanpak

De aanpak bestond uit drie fasen:

1. Analysefase: Vanuit vijf perspectieven is de huidige situatie in kaart gebracht: Wat willen onze klanten? Wat is de doelstelling van het bedrijf? Wat zien de medewerkers? Hoe ontwikkelt de markt zich? En wat doen onze concurrenten?

2. Planfase:
Deze perspectieven zijn samengevoegd in een nieuwe distributiestrategie gericht op groei tegen de juiste investeringen. Kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten zijn samengebracht in een pragmatisch en uitvoerbaar plan.

3. Executiefase: Vanuit de distributiestrategie zijn een tiental projecten benoemd waar verandering gericht op performance nodig was. In co-creatie met de teams, grotendeels bestaande uit eigen mensen, is door middel van inzicht, bewustwording en sturing samengewerkt om tot de implementatie van de nieuwe strategie te komen.


Resultaat

Naast een uitbreiding van de opdracht op een aantal andere vlakken in de organisatie waar slimme commerciële executie nodig was, hebben we een verandering van de kanaalmix gerealiseerd tegen lagere kosten en een hogere klanttevredenheid.

Daarnaast heeft de manier van werken, gericht op verbinden en performance voor een nieuw elan in de organisatie gezorgd.


Contact

Meer weten over de achtergrond, aanpak en resultaten van dit project of één van onze andere projecten?
Neem gerust contact op.