Het belang van alignment tussen sales en marketing

Door Isolde Roodselaar 09 July 2015

We hebben er al veel over geschreven: alignment tussen sales en marketing. Feitelijk maakt een goede alignment het verschil tussen slagen en falen. Sales en Marketing, hoe vaak worden deze twee begrippen niet in één adem genoemd. Toch blijkt in de praktijk dat het vaak een moeizame relatie is van twee disciplines die op elkaar aangewezen zijn. Ze kunnen niet met elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar.

Traditioneel gezien was het wellicht niet handig, maar wel mogelijk voor de twee disciplines om naast elkaar te werken. Maar gezien de volledig veranderde wereld waarin we ons nu begeven, is dat niet langer het geval. Tegelijkertijd heeft deze veranderde wereld juist meer frictie teweeg gebracht en zijn beide afdelingen zoekende naar hun plek in het aankoopproces. De klant doorloopt tenslotte tegenwoordig het grootste deel van zijn aankoopproces zelfstandig. Wat betekent dat nu voor sales en voor marketing?

Een gemiste kans

De inspanningen van sales en marketing zullen nooit hun volledige potentie en effectiviteit bereiken wanneer er geen goed afgestemde samenwerking bestaat. Gemiste omzet is het resultaat!

Onderzoek van Miller Heiman en Northern Illinois University wijst uit dat bedrijven met een hoge sales en marketing alignment een grotere groei in omzet hebben. Ook zijn zij beter in staat de bestaande klanten tevreden te houden en meer nieuwe klanten binnen te halen.

Ergens weten we natuurlijk allemaal wel hoe beter de samenwerking, hoe groter de kans tot slagen. Maar hoe verander je nu een situatie die al heel wat jaren bestaat? Begrip is het fundament voor verbetering en verandering. Begrijpen waarom de relatie niet van nature lekker loopt is daarom van belang.

Begrip is het fundament voor verbetering

Op zich is het allemaal niet zo verwonderlijk als dat het lijkt. Natuurlijk, beide disciplines werken aan het vermarkten van het product of dienst aan de klant waardoor ze voor outsiders toch snel tot eenzelfde groep bestempeld worden. Echter, kijkend naar de profielen van de mensen die het vak beoefenen, valt al gelijk een aantal belangrijke verschillen op.

Tijdens het maken van onze Buyer Personas hebben wij ons in eerste instantie gefocused op de Sales Director en de Marketing Director. De verschillen zijn heel opvallend. Niet alleen zijn de interesses anders, maar ook de informatie behoefte en verwerking ervan. Om nog maar niet te spreken van de manier waarop beslissingen genomen worden. Fundamentele verschillen in persoonlijkheid.

Daarnaast is er de kwestie “belang”. Waar marketing steeds meer opschuift en steeds meer invloed krijgt op het aankoopproces, krijgt sales steeds later en minder invloed. Niet geheel verrassend dat sales niet staat te springen om dit feit te omarmen. Oppervlakkig gezien zou je kunnen denken dat sales minder belangrijk aan het worden is. Gelukkig weten wij beter.

Hoe ga je er nu voor zorgen dat sales en marketing op één lijn komen?

In plaats van de veranderde Customer Journey te zien als een bedreiging, is het belangrijk je aan te passen en er op in te spelen. Dit geldt zowel voor sales als voor marketing.

In het artikel over de verandering in marketing heb je al kunnen lezen dat het gaat om de juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste persoon te krijgen. Wie kent de klant en zijn informatiebehoeften het beste? Wie weet het beste wat de pijnpunten van de klant zijn en welke tegenwerpingen hij doorgaans heeft? Sales natuurlijk!

Marketing zal sales eerder moeten betrekken bij het maken van de plannen, maar ook meer moeten inschakelen voor de inbreng van hun expertise bij bijvoorbeeld:

 • het opstellen van de Buyer Personas
 • het bepalen van relevante contactmomenten
 • het daadwerkelijk tot stand komen van waardevolle content

Sales zal samen met marketing moeten bepalen:

 • hoe leads gekwalificeerd worden
 • wanneer ze als sales-ready kunnen worden beschouwd
 • wat het rendement van alle inspanningen is

Het is van belang om gezamenlijk duidelijke KPI's te definiëren voor het Lead Management proces. Marketing wordt dan niet langer gezien als een kostenpost, maar als een belangrijke bijdrager aan het sales resultaat.

Alleen wanneer er begrip is voor elkaars zoektocht en er samen gewerkt wordt aan de invulling van de nieuwe plek, zal er een hoge alignment ontstaan. Zo sla je bruggen en maak je het verschil.

Wil je geen artikel meer missen? Laat dan jouw e-mailadres achter!


  author
  Isolde Roodselaar

  Bevlogen Marketeer ‪@TAG4U‬‬‬‬ passie voor Contentmanagement en Sponsored Content. Moeder van 2 schatjes, liefhebber van reizen en koken. “Kennis moet je delen!”