[Foto: TheAccelerationGroup | Tag Methoden]

Een krachtige implementatie van de juiste strategie versnelt commercieel resultaat!


The AccelerationGroup werkt planmatig, no-nonsense en resultaatgericht. Wij onderscheiden hierbij drie expertisegebieden.

Sales acceleration: the AccelerationGroup bouwt een doordacht plan en garandeert een effectieve uitvoering. Strategieontwikkeling betekent planvorming: duidelijk en uitvoerbaar, in co-creatie met de klant. Door onze betrokkenheid in het programma-management, borgen wij de resultaten, ook op termijn.

Marketing improvement: the AccelerationGroup kijkt naar bestaande marketingstrategieën en -rendementen. Wij verbeteren lopende marketingformules, ontwikkelen een gedurfde strategie en een vernieuwende propositie. Customer Lifecycle Marketing (CLM) en Customer Relationship Management (CRM) kunnen bijdragen aan een hoger marketing rendement. Voor een ‘one size fits all’-marketingstrategie zien wij geen plaats.

Talent optimization: the AccelerationGroup verzorgt  recruitment van senior commerciële talenten, talent management, recruitment consultancy, interim management, assessments en onboarding & coaching. Wij bieden senior level & sales assessments en coaching. Wij beschikken over een ervaren team van research & resource professionals en coaches, doen referentiechecks en voeren contractonderhandelingen. Wij werken betrokken, resultaatgericht, discreet, flexibel en pragmatisch.

Wij beloven commercieel succes en garanderen verandering en resultaat binnen 6 maanden.

The AccelerationGroup versnelt uw business. Met talent, betrokkenheid, energie en de wil tot slagen zetten wij uw organisatie in beweging. Samen verbeteren wij de prestatie en realiseren wij groei. Niet plannen geven resultaat, wel een krachtige uitvoering en resultaatgerichtheid. Wij werken graag onder de druk van dit resultaat. Onze inzet is altijd no-nonsense, hands-on en vol energie. We werken met zeer ervaren professionals en gaan door waar anderen stoppen. We accelerate sales , we improve marketing , we optimize talent.

Een krachtige implementatie van de juiste strategie versnelt commercieel resultaat. Co-creatie voert tot gedurfde en duurzame oplossingen. Bij al hun commerciële vraagstukken zijn ondernemingen gebaat bij zo’n pragmatische, concrete en bewezen overtuiging en aanpak. Waarbij ervaren experts de klantmedewerkers en het management begeleiden bij de implementatie van projectplannen, totdat het gewenste resultaat is bereikt. Bij de uitvoering van onze visie vertrouwen wij op onze ervaring en best practices. (link naar best practices) Onze best in class-oplossingen zijn direct toepasbaar. Naast projecten, interim management en recruitment, zijn training, coaching en assessments effectieve middelen om onze visie te verwerkelijken en onze klanten te helpen. Hiermee is the AccelerationGroup een echte allround commerciële dienstverlener: resultaatgericht, pragmatisch en met een grote wil om te realiseren. 

The AccelerationGroup is een groep partners en commerciële professionals, opgericht in september 2006. Onze prestaties op het gebied van commerciële verbeteringstrajecten zijn overtuigend en solide. Wij zijn vooral actief in de sectoren Automotive, ICT, Energy, Finance en Retail.

Met ruim 10 jaar ervaring heeft the Acceleration Group een stevige track-record in het aanpakken en oplossen van 5 kenmerkende klankvraagstukken. 

  1. Turnaround: Er is een ‘burning platform’ en/of sterke noodzaak tot verandering. Snel en effectief handelen zijn vereist. 
  2. Start-up/ scale-up: Een nieuwe business, product of project moet zo spoedig mogelijk ontwikkeld en geïmplementeerd. 
  3. Groei-uitdaging: De business moet sterker groeien dan de markt. Structuren, processen, systemen en de wijze van intern samenwerken eisen aanpassing. 
  4. Adaptatie-uitdaging: De organisatie was succesvol. Nu moet ze zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden – en snel! 
  5. Vitaliteitsuitdaging: de organisatie is succesvol en moet succesvol blijven. Een nieuwe impuls is noodzakelijk.

The AccelerationGroup biedt vakinhoudelijke kennis over sales & marketing, performance management en business development. Wij delen onze expertise op het gebied van recruitment, training & coaching. Wij excelleren in sales acceleration, marketing improvement en talent optimisation.

Onze kennis brengen wij altijd in praktijk, in alle sectoren. Wij gaan uit van een perfecte individuele en teamprestatie. Weten dat ervaren Senior Commercial excellence experts het verschil maken. Wij hanteren best practices en voorbeelden uit diverse industrieën. Wij volgen een professionele projectmatige en pragmatische aanpak. Wij zijn innovatief waar nodig, pragmatisch waar mogelijk. Wij hebben executie power en implementatiesnelheid.

Onze mensen zijn ons geheim. De kwaliteit van ons team en onze liefde voor het vak garanderen succes. Jarenlange praktijkervaring geeft ons een voorsprong in inzicht, vakinhoudelijke kennis en perspectiefop het gebied van sales acceleration, marketing improvement  en talent optimisation.

The Acceleration Group heeft een actieve commerciële talent pool (link: talent pool) en een netwerk met circa 80 commerciële senior experts. Wij beschikken over een ervaren team van research & resource professionals en coaches. The Acceleration Group OPTIMALISEERT TALENT. Want wij weten: human capital is bepalend voor succes.