Bij de start van het nieuwe jaar, krijgen we vanzelfsprekend ook weer de nodige trends en voorspellingen op ons afgevuurd. Forrester, samen met Gartner één van de meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbureaus op het gebied van business en technologie, publiceerde een rapport met de 14 belangrijkste ontwikkelingen voor 2019 onder de titel ”Transformation goes pragmatic”.

In het rapport blikt Forrester terug op de voorspelling die zij deden voor 2018 en op datgene dat zij afgelopen jaar in de praktijk hebben ervaren én geven zij een toelichting op hun voorspelling voor 2019.

Vanuit marketing- en salesperspectief, mijn ervaringen met transitietrajecten binnen deze domeinen en de aanpak/werkwijze die ik hiervoor hanteer, zijn de bevindingen van Forrester “spot on”. In dit artikel deel ik deze terug- en vooruitblik met jou.

2018: A year of reckoning

Het jaar van de afrekening. Dat moest 2018 worden. De combinatie van externe factoren zou organisaties dwingen om agressiever te reageren óf om het risico te lopen achterop te raken bij diegenen die wél succesvol gedurfde strategieën durfden uit te voeren.

Hoewel organisaties zich afgelopen jaar nadrukkelijk bewust waren van de omvang en de kracht van deze uitdagingen, worstelden veel ambitieuze en vooruitstrevende leidinggevenden om hun organisaties anders te laten handelen. Veelal omdat zij er niet klaar voor waren: soms omdat de conditie van de organisatie nog onvoldoende was, soms omdat het achterstallig onderhoud op technologie en databeheer werd onderschat, soms omdat de focus lag op het realiseren van efficiëntieverbeteringen binnen de backoffice, soms omdat er samenhang in de uitvoering ontbrak en soms omdat er angst was dat het teveel (negatieve) impact zou hebben op het korte termijn resultaat.

Vooruitblik 2019: Transformation goes pragmatic

Het positieve resultaat is, dat de interne uitdagingen in 2018 duidelijk in beeld zijn gekomen. Door deze pragmatisch aan te pakken, creëren leiders een duurzamer en krachtiger fundament om de externe uitdagingen succesvol het hoofd te bieden.Het risico is dat hierdoor de status quo wordt bevestigd en de organisatorische traagheid wordt versterkt, waardoor de externe uitdagingen worden versterkt door de interne en de gevolgen desastreus kunnen zijn.

De voorspellingen van een vertraagde economische groei, zal het doorvoeren van veranderingen en het benutten van groeikansen verder onder druk zetten. Het belang is echter groot en de toekomst van veel bedrijven staat op het spel. De macht ligt hierbij steeds meer bij de klant: met zijn loyaliteit en uitgaven bepaalt hij de toekomst.

Een jaar van pragmatisme is goed om de noodzakelijke beweging binnen organisaties in gang te brengen. Deze zal echter een opmaat moeten zijn naar doelgerichte, beslissende en verdergaande strategieën in 2020.

Tot zover de algemene terugblik en voorspelling vanuit Forrester. Benieuwd of jij je hierin herkent. Belangrijke vraag die in dat geval direct naar voren komt is:

Hoe ga je die pragmatische transformatie realiseren in 2019?

Ga jij dit volledig met je eigen team doen of ga jij hiervoor tijdelijk externe ondersteuning inhuren? Mijn ervaring is dat de tijdelijke inzet van externe expertise om meerdere redenen waardevol kan zijn:

  • Bij transformatieprogramma’s zijn veelal meerdere disciplines (in mijn geval in ieder geval bijna altijd Marketing en Sales) betrokken; een externe deskundige kan een onbevooroordeelde en onpartijdige rol innemen;
  • Veranderingsprogramma’s vereisen een zorgvuldige en strakke aansturing; binnen het lijnmanagement is veelal onvoldoende capaciteit aanwezig om dit “er even bij te doen”;
  • De onderwerpen waarop de veranderingsprogramma’s betrekking hebben, vergen vaak specifieke kennis en expertise die binnen jouw organisatie (nog) onvoldoende aanwezig is.

Een succesvol 2019!

Uitdagingen voldoende dus in 2019. Wil jij eens “sparren” over een pragmatische en succesvolle aanpak van deze uitdagingen? Ik denk graag met je mee!