Digitale transformatie maakt het mogelijk nieuwe bedrijfsprocessen, cultuur en klantervaringen te creëren, of bestaande te wijzigen. Het biedt een unieke kans voor makkelijker maken van de kernactiviteiten van een bedrijf. Waardoor zij sneller kunnen reageren op marktontwikkelingen. En zich kunnen concentreren op het benutten van nieuwe kansen, in plaats van zich met dagelijkse werkzaamheden bezig te houden.

Volgens de Wall Street Journal Wall Street Journal zien veel bedrijven digitale transformatie als de grootste risicofactor voor het voortbestaan van hun organisatie. Bestuurders en leidinggevenden kijken daarbij vooral naar hun bedrijfsvoering. Bestaande activiteiten en verouderde technologie-infrastructuur vormen een gevaar voor de snelheid die nodig is om ‘digitaal geboren’ bedrijven te kunnen bijbenen.

Die ‘digital natives’ benutten digitale technologie bijvoorbeeld voor het verhogen van efficiëntie of het verbeteren van klantenbinding. Om daarin mee te kunnen gaan, is de juiste mentaliteit nodig: veranderen. Zo kunnen bestaande werkwijzen kritisch tegen het licht gehouden worden. En kan voorkomen worden dat digitale transformatie tekortkomingen en de afstand met concurrenten vergroot.

Enkele feiten

Om een ​​beter begrip te krijgen van de impact van digitale transformatie op het bedrijfsleven, hebben wij enkele feiten uit verschillende onderzoeken onder elkaar gezet:

 • 27% van de senior executives beoordeelt digitale transformatie nu als ‘een kwestie van overleven’.
 • Een derde van de senior marketingleiders in opkomende markten gelooft dat hun bedrijf binnen vijf jaar bekend zal worden als een digitaal bedrijf.
 • 71% van de digitaal volwassen wordende bedrijven zegt dat ze in staat zijn om nieuw talent aan te trekken op basis van hun gebruik van digitaal, terwijl slechts 10% van hun beginnende collega’s dat kan.
 • 51% van de senior executives vindt het cruciaal om de digitale transformatie in de komende 12 maanden te implementeren.
 • Meer dan ⅓ van de CMO’s zegt dat digitale marketing in de komende vijf jaar 75% of meer van hun uitgaven zal uitmaken.
 • Slechts 16% van de marketeers heeft het gevoel dat hun organisatie klantervaringen levert die hun merkbeloften echt waarmaken, terwijl ⅔ zegt dat hun inspanningen op dit gebied een schot in de roos zijn en 14% het doel volledig mist.

Met cijfers als deze om uit te putten, is het duidelijk dat als het om zaken gaat, het begin van een digitale transformatie essentieel is.

1. Maak het nut duidelijk

Bereid het bedrijf voor op verandering. De eerste stap in een digitale transformatie is het vaststellen waarom het anders moet. Een pijnpuntsbeoordeling kan daarbij nuttig zijn: neem elk bedrijfsonderdeel onder de loep om verbeteringen te vinden.

Stel onder andere de onderstaande vragen:

 • Waar is het bedrijf momenteel versplinterd?
 • Wat is de huidige gang van zaken en hoe zitten de processen in elkaar?
 • Waar – in elk onderdeel van het bedrijf – treden storingen op?
 • Begrijpt iedereen zijn rol en de bedrijfsvisie?
 • Hoe goed stroomt de informatie?

Kijk onbevooroordeeld naar de technologie die de organisatie dagelijks gebruikt. Onderzoek hoe data wordt ingezet. En noteer eventuele tekortkomingen in competenties, middelen of draagvlak voor digitale verandering. Of haal inspiratie uit wat concurrenten doen en andere branches gebeurt.

Waar het om gaat: vind de toepassingen die waarde toevoegen aan de strategie van je bedrijf. Dat geeft bestaansrecht aan de digitale transformatie. Door dit vervolgens te delen met managers, kan het draagvlak voor verandering vergroot worden. Definieer niet alleen het probleem en de kans, maar vorm ook een beeld van het programma zelf. Hoe organiseer je de transitie terwijl dagelijkse werkzaamheden doorgaan.

 

2. Kom in actie

Er kan een kloof ontstaan tussen de digitale mogelijkheden die de pilot ondersteunen en de mogelijkheden die beschikbaar zijn om deze te ondersteunen. Wanneer dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen bedrijven voor de keuze staan ​​tussen, het accepteren van lange vertragingen bij het opvoeren van de productie, of pogingen van het leiderschap om snelle, logge veranderingen te realiseren om te voldoen aan wat ze hebben beloofd.

De remedie: kijk naar buiten om hiaten te dichten of pilots intern te koesteren en de digitale mogelijkheden in de hele organisatie vanaf het begin op te voeren.

Maak een actieplan, oplossingen voor de pijnpunten hoeven niet per se technologie te betreffen. Maar als onderdeel van een digitale transformatie moet er onderzoekt worden hoe technologie en betere gegevens kunnen helpen in elk onderdeel van het bedrijf.

Maak een duidelijk actieplan voor het verwerven en implementeren van de technologische oplossing. Het plan moet belangrijke mijlpalen voor vooruitgang bevatten en de stappen die uw bedrijf moet nemen om zichzelf te transformeren om de voordelen van de technologie of gegevens te maximaliseren. Bouw ook een noodplanning in voor het geval een stap niet lukt.

Probeer kortetermijndoelen op te nemen voor snelle, gemakkelijke overwinningen om iedereen gemotiveerd te houden. Dit kunnen vaststaande projecten zijn die niet te duur of te zwaar zijn om uit te voeren.  Een kloof tussen de digitale mogelijkheden die de pilot ondersteunen en de mogelijkheden die beschikbaar zijn om deze te ondersteunen

Wanneer dit probleem niet wordt aangepakt, kunnen bedrijven voor de keuze staan ​​tussen het accepteren van lange vertragingen bij het opvoeren van de productie of pogingen van het leiderschap om snelle, logge veranderingen te realiseren om te voldoen aan wat ze hebben beloofd. De remedie: kijk naar buiten om hiaten te dichten of pilots intern te koesteren en de digitale mogelijkheden in de hele organisatie vanaf het begin op te voeren.

3. Begin met specialisten

Digitale transformatie is een vak apart. Het valt of staat met een goed veranderprogramma waarin kennis en expertise geborgd is. Zowel kennis van digitalisering als ervaring met het tot stand brengen van verandering. Het intern opzetten en de juiste teamspelers vinden voor een digitale transformatie traject is lastig.

Uit een vaardigheidsenquête van Gartner uit 2019 bleek dat 70%

van medewerkers inschatten dat hun digitale vaardigheden niet toereikend zijn voor hun werkzaamheden; 64% van de managers schat in dat hun medewerkers het tempo waarin zij nieuwe vaardigheden moeten leren, niet kunnen bijhouden. Wel beschikken medewerkers over unieke kennis van de organisatie. Deze kennis is waardevol voor het selecteren van de toepassingen die waarde toevoegen aan de organisatie. En het geaccepteerd krijgen van nieuwe werkwijzen.

Het ideale team bestaat daarom uit een combinatie van interne en externe experts. Externe experts nemen technische kennis, ervaring in het realiseren van verandering en commerciële kennis mee. Interne experts dragen bij aan kennis over de markt, klanten en operationele werkzaamheden. Deze combinatie vormt het ideale kernteam dat de drijfveer kan zijn achter de digitale transformatie.

4. Organiseer samenwerking

Samenwerken aan het behalen van nieuwe en gemeenschappelijke doelen bepaalt het succes van elke verandering. Dit gaat ook op voor digitale transformaties. Toch blijkt het in de praktijk lastig om multidisciplinair te werken. Organisaties zijn in veel gevallen ingericht op het realiseren van een bestaande strategie, met een organisatiestructuur als gevolg. Afdeling en teams kennen eigen verantwoordelijkheden en prioriteiten.

Het wel of niet actief onderdeel zijn van een digitale transformatie is daarom vaak kiezen uit het behalen van doelen op korte en lange termijn. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Er kan voor beide ruimte gemaakt worden door samen met teams dagelijkse werkzaamheden te herzien. Denk hierbij aan slimmer omgaan met meetings, e-mails en het werken aan deadlines. Door vaste momenten in de dag aan te houden, werkzaamheden in agenda’s te zetten en kritisch op elkaar af te stemmen, kan tijd worden bespaard. Bijvoorbeeld door twee keer per dag e-mails te beantwoorden en dagelijks te starten met een kort overleg. Wanneer iedereen in het team zich hier aan houdt, ontstaat meer rust en tijd voor verandering.

Een andere mogelijkheid om ruimte te maken, vooral in grote organisaties, is het ontwikkelen van interne “innovatiefabrieken”. Door multidisciplinaire teams samen te stellen en vrij te maken voor pilots kunnen innovaties van de grond komen. Zorg voor kleine experimentele werkgroepen die losstaan zijn van bestaande organisatiestructuur en processen. Belast deze groep met het sneller en goedkoper ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Geef ze vrijheid om hun eigen weg daarin te vinden. Van de incubatie van ideeën tot implementatie en schaalvergroting. Maak ze verantwoordelijk het resultaat en faciliteer waar mogelijk. Dit brengt ondernemerschap terug in de organisatie.

5. Maak praktisch gebruik van apps en software

Opkomende technologieën zijn de drijvende kracht achter digitale transformatie. Volgens de Forbes Top 10 Digital Transformation Trends For 2020 zijn AI en machine learning bepalende trends. Door hierop te letten en er daadwerkelijk actie op te nemen, kunnen bedrijven er hun voordeel mee doen. Kies daarbij voor praktische oplossingen die direct iets opleveren. Het voorspellen van klantgedrag op een service desk of het intelligent automatiseren van productieprocessen om downtime te reduceren zijn enkele voorbeelden daarvan.

Het introduceren van meer features of apps zijn niet het doel. Het draait om het slimmer uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de strategie. En ontplooien van nieuwe toepassingen die deze strategie dienen, zo specifiek mogelijk.

Kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het potentieel van big data aan te boren. Maar helaas hebben initiatieven om big data toe te passen, vaak geleid tot desillusie. Alleen het opschonen van de data waar je AI op loslaat, kan een valkuil zijn. Begin daarom klein, met iets dat snel resultaten oplevert en zo het vertrouwen in de investering vergroot. Het Internet of Things (IoT) bewijst dat deze aanpak werkt. Van het op afstand monitoren en besturen van tot het optimaliseren van routes die vuilniswagens rijden. Concrete toepassingen bewijzen de toegevoegde waarde van nieuwe technologie.

In conclusie

Digitale technologie verbindt mensen en machines met elkaar om een ​​ervaring te bieden die decennia geleden ver buiten ons bereik lag. Door de juiste oplossingen te vinden en te investeren in de juiste veranderingen, kan jouw bedrijf streven naar digitale volwassenheid en de komende decennia floreren.

Heeft jouw bedrijf een commerciële uitdaging? Willen jullie de resultaten snel verbetert zien? Of met een nieuwe propositie de markt op? Heb je het gevoel kansen te laten liggen? Presteert de organisatie niet optimaal? Dan kunnen wij jouw bedrijf helpen.

Wij bieden resultaatgerichte projecten, interim management, recruitment, training en coaching. Wij hebben de mensen en de competenties op sales, marketing, distributie, CRM, online marketing, programma- en change management.

Neem direct contact met ons op.

Odile Kransky-Jans

Neem contact op met Odile Kransky-Jans voor meer informatie over commerciële projecten.