Ben je een manager of een leider?

Als je manager bent, dan heb je de leiding over een team. Maar ben je dan ook automatisch een leider? En wat is het verschil met een manager? We duiken in enkele belangrijke verschillen en overeenkomsten en waarom het belangrijk is om het onderscheid te weten.

Om het heel plat te slaan kan je zeggen dat leiders mensen hebben die hen volgen, terwijl managers mensen hebben die voor hen werken. Idealiter hebben managers ook leiderschapskwaliteiten, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Weet wanneer je een manager (of leider) nodig hebt

Of je een manager of leider nodig hebt, is afhankelijk van de situatie. Je moet dus weten wanneer en waar je managementvaardigheden of leiderschapskwaliteiten nodig hebt binnen jouw organisatie. Overigens kunnen managers en leiders meer impact hebben als ze de kwaliteiten van beide rollen combineren. Als je dus het beste van beide wil, is het handig om te weten wat de een als kwaliteit heeft, waar de ander van kan profiteren. 

Leiderschap zit ‘m niet in een functietitel

Een leider richt zich op het inspireren en motiveren van medewerkers om een gemeenschappelijk doel te bereiken, terwijl een manager zich richt op het managen van systemen, processen en mensen om werk gedaan te krijgen. 

Ooit na afloop van het toneelstuk Lord of the Flies (William Golding) over kinderen die schipbreuk lijden en moeten zien te overleven op een onbewoond eiland, werd een briefje uitgedeeld aan de bezoekers dat stof tot napraten gaf; leiderschap iets wat je krijgt, of iets is wat je neemt. Beide zijn waar en het mooie van leiderschap is ook dat je vanuit verschillende persoonlijke kenmerken kan uitgroeien tot een goed leider. Visie, koers houden, besluitvaardig, empathisch, duidelijk etc.  

Managers zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze hebben mensen die aan hen rapporteren, zij houden toezicht op hun werk en helpen om alle projecten soepel te laten verlopen. Ze beheren systemen en zorgen ervoor dat hun werknemers zich begrepen en zinvol voelen voor de organisatie. De vraag bij managers is dan ook, zijn het ook leiders. Wat als ‘de shit hits the van’. Hoe handelen ze dan? Hoe teamen ze binnen en met andere teams en het hoger management?

7 verschillen tussen leiders en managers

Als je het ruim bekijkt, dan zijn de grote verschillen tussen de twee:

 • Leiders creëren een visie, managers realiseren  doelen
  Leiderschap heeft niets te maken met titels, management of iemands persoonlijke agenda’s. Leiders schetsen een beeld van wat zij als mogelijk zien en inspireren en betrekken mensen om die visie om te zetten in realiteit. Ze denken verder dan de meeste individuen doen en activeren mensen om deel uit te maken van iets groters. Het is dus meer een proces van sociale beïnvloeding en het meenemen van de organisatie. Dit moet vervolgens naar effectieve executie worden omgezet. De leiders scheppen het kader en lange termijn doelen, de managers realiseren deze doelen met hun teams.
 • Leiders challengen en innoveren, managers gaan voor de status quo
  Leiders zijn niet bang om de status quo uit te dagen, dingen anders te doen en out-of-the box te denken. Innovatie daar draait het om.
  Managers houden vast aan wat werkt en verfijnen systemen, structuren en processen om ze beter te maken. Overigens heb je voldoende managers die heel goed zien wat beter kan en zelfs hoe dat moet gebeuren. Een leider onderscheidt zich van een manager door dit uit te dragen, draagvlak te krijgen en alles ook echt in gang te zetten. Je zou het ook een ondernemende manager kunnen noemen.
 • Leiders nemen risico’s, managers beheersen risico’s
  Leiders doen er alles aan hun visie uit te dragen en waar te maken. Ze zijn bereid daarvoor risico’s te nemen. Een manager wil de risico’s zo klein mogelijk maken, de boel beheersbaar houden en problemen vermijden.
 • Leiders gaan voor de lange termijn, managers voor de korte
  De visies die leiders uitdragen gaan meestal over grote, langetermijndoelen. Managers hebben getekend voor doelen op de kortere termijn.
 • Leiders bouwen aan relaties, managers aan processen en systemen
  Om hun visie te halen, hebben leiders mensen nodig die hen daarbij helpen. Ze zijn dus gefocust op mensen en hun ontwikkeling.
  Managers focussen op arbeidstaken, processen en systemen die hen helpen om hun doelen te behalen.
 • Leiders coachen, managers sturen
  Leiders coachen teamleden en helpen hen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, het overwinnen van obstakels en het bevorderen van hun persoonlijke en professionele groei.
  Managers spelen een cruciale rol bij het organiseren van het werk, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het beheren van de prestaties van het team.
 • Leiders creëren volgers, managers hebben werknemers
  Dit betekent dat leiders de capaciteit hebben om anderen te inspireren en te motiveren om hen te volgen in hun ambitie, terwijl managers zich richten op het organiseren en uitvoeren van taken binnen een organisatie. Dat betekent niet dat managers hun teamleden niet motiveren of inspireren. Ze doen dat alleen met een doel wat dichter in tijd ligt dan een leider.

De overeenkomsten tussen leiders en managers

Als we het zo opschrijven, dan lijken leiders en managers redelijk verschillend, maar in werkelijkheid delen ze veel kwaliteiten. En in de praktijk zie je ook regelmatig beide kwaliteiten terug in één persoon. Als een manager een goede leider is, zijn werknemers meer bereid om te volgen, zullen ze hem of haar vertrouwen en een positievere werkervaring hebben.

Open communicatie, besluitvaardigheid, empathie en integriteit zijn enkele gemeenschappelijke kwaliteiten van goede leiders en managers.

Als je weet wat de verschillen en overeenkomsten zijn, kun je ook bepalen waar jij zit en werken aan de kwaliteiten van de een of de ander.

Werken aan leiderschapskwaliteiten

Wil je werken aan jouw leiderschaps- of managementkwaliteiten, omdat je vastloopt in mensen meekrijgen of hoe alles te organiseren? Wil je eens sparren hierover? Onze consultants hebben ruime ervaring binnen het bedrijfsleven met het managen van teams of juist met het uitstippelen van een commerciële strategie om teams mee te krijgen. Uit eigen ervaring weten zij dat het soms eenzaam is als leider of manager.

Neem contact op met Fedor Hoevenaars of Pieter Plaisier voor meer informatie. 


Bronnen

https://www.businessbuilding.nl/ben-jij-een-leider-of-een-manager/
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-and-a-manager/?sh=4a898cc46096
https://online.tamucc.edu/degrees/business/mba/general/difference-between-leader-and-manager/
https://www.go2hr.ca/retention-engagement/understanding-the-differences-leadership-vs-management
https://www.hdlg.nl/verschil-tussen-een-leider-en-een-manager/
https://www.wgu.edu/blog/leader-vs-manager-difference2005.html#close

Fedor Hoevenaars

Neem contact op met Fedor Hoevenaars voor meer informatie over commerciële projecten.

Pieter Plaisier

Neem contact op met Pieter Plaisier voor meer informatie over commerciële projecten.