Digitale transformatie staat inmiddels hoog op de agenda van veel organisaties, maar de brandende vraag blijft: ‘hoe pakken we dat succesvol aan?’.

Een eenduidig antwoord hierop geven is lastig, omdat digitale transformatie een ruim begrip is. Het kan gaan over het creëren van een unieke klantervaring, het digitaliseren van bedrijfsprocessen, het benutten van data, het omarmen van nieuwe technologie, het opzetten van nieuwe businessmodellen en ga zo maar door. Meestal gaat het over een combinatie hiervan. We zoomen in dit artikel in op data gedreven transformatie en geven een paar belangrijke ingrediënten die het succes bepalen van digitale transformatie.

Waarom succesvol data gedreven transformeren zo vaak mislukt

Initiatieven om data in te bedden in operaties in het hele bedrijf mislukken vaak. Daar zijn meerdere redenen voor, maar een belangrijke is dat bedrijven vaak beginnen met het opnieuw uitvinden van hun kern-IT-systemen. Dat kost veel tijd en geld. Helaas wordt het meeste van dit geld verspild, omdat deze massale gecentraliseerde inspanningen veel te lang duren. Als je bedenkt dat bedrijfsregels snel veranderen, dan maakt dat je te inflexibel. Bedrijven hebben een transformatiebenadering nodig die flexibel, resultaatgericht en beheersbaar is.[1]

De huidige stand van zaken

Een goed startpunt om te beginnen bij data gedreven transformatie is om in kaart te brengen in hoeverre je organisatie data gedreven is. Waar sta je in de reis op weg naar een volledig data gedreven organisatie? Je moet er als organisatie achter komen of je klaar bent om je anders te gedragen, anders te denken en anders te handelen als het gaat om data, zodat je een data gestuurde cultuur kan realiseren.

Antwoord geven op deze vragen helpt je daarbij op weg:[2]

 • Wat is onze datastrategie als organisatie, en als dat niet of slecht gedefinieerd is, welke problemen ondervinden we waarbij data kunnen helpen?
 • Wordt besluitvorming op basis van data gestimuleerd door het senior managementteam?
 • Is het duidelijk welke data voorhanden zijn en hebben mensen er vertrouwen in?
 • Hoe verfijnd is onze benadering van datamanagement en welke resources kunnen dat verbeteren of de organisatie met vertrouwen helpen schalen?
 • Zijn er processen die we moeten verfijnen om voor solide databeheer te zorgen?
 • Welke datavaardigheden hebben de medewerkers? Zijn er hiaten in datavaardigheden op verschillende niveaus?
 • Volgen we best practices voor analyse en zo niet, welke organisatie brede norm moet er worden ingesteld om ervoor te zorgen dat richtlijnen consequent gevolgd worden?
 • Hebben we een bredere interne community die mensen enthousiast maakt of wil maken over data en de potentiële impact ervan op de organisatie? Zo niet, hoe kunnen we dat ontwikkelen?

De must-haves bij digitaal transformeren

Een paar belangrijke ingrediënten die het succes bepalen van digitale transformatie[3]:

 1. Digitale strategie
  Er is geen standaardbenadering voor het succesvol aanpakken van digitale transformatie, maar een heldere digitale strategie als startpunt is een must. Beschrijf daarin onder andere wat je wilt bereiken, het doel. Doe je dat niet dan loop je de kans dat er ongemerkt ingrediënten worden toegevoegd, die bijvoorbeeld te kostbaar zijn of niet de waarde toevoegen die je organisatie gaan helpen.
 2. Sterk leiderschap
  Sterk leiderschap is een voorwaarde voor succesvolle digitale transformatie. Data en technologie op zichzelf maken een organisatie niet succesvoller. Wat nodig is, is een verandering in mindset en inzet van leidinggevenden en medewerkers. Op een efficiënte manier veranderen vraagt om goede communicatie van het bestuur, flexibiliteit, barrières wegnemen, bekwaamheid met data en een grote, actieve community die ervoor zorgt dat er aan de missie, doelstellingen en behoeften van de hele organisatie voldaan wordt.
 3. Digitale innovatie en continue aanpassing
  Digitale innovatie is een noodzaak om een ​​leidende rol te blijven spelen in de markt. Daarnaast is het ook van belang om niet star aan de oorspronkelijke doelstelling en scope vast te houden. Digitale initiatieven beginnen altijd met goede intenties, maar de omstandigheden zijn continu in beweging. Geef teams de mogelijkheid om autonoom te handelen en doelen en scope aan te passen als de situatie daarom vraagt. Als de context verandert, moeten de plannen ook veranderen.
 4. Begin niet te groot
  Digitale transformatie is een leerproces. Het loont om klein te beginnen, lessen te leren en geleidelijk de omvang en reikwijdte van initiatieven te vergroten bij succes. Door klein te beginnen zijn de financiële verliezen minder groot als het misgaat en is de kans groter dat het vertrouwen en geloof van de organisatie blijft.

Daarom The AccelerationGroup

Uiteraard zijn er nog meer zaken die bijdragen aan een succesvolle transformatie, maar als je als organisatie rekening houdt met deze principes, dan heb je een goede start. Dankzij onze samenwerking met Umbrella Brand Group kunnen wij ondersteunen in het formuleren en uitwerken van een digitale strategie en transformatie. Neem contact op voor een samenwerking.

 

Bronnen:

https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/how-to-build-a-data-driven-organization
https://www.bcg.com/publications/2017/digital-transformation-transformation-data-driven-transformation
https://novius.nl/succesvol-digitaal-transformeren-vraagt-om-sterk-leiderschap/
https://beeproger.com/blog/8-ingredienten-voor-transformatie-en-innovatie/)
https://novius.nl/succesvol-digitaal-transformeren-vraagt-om-sterk-leiderschap/
https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/how-to-build-a-data-driven-organization
https://beeproger.com/blog/8-ingredienten-voor-transformatie-en-innovatie/
[1] https://www.bcg.com/publications/2017/digital-transformation-transformation-data-driven-transformation
[2] : https://www.tableau.com/nl-nl/learn/articles/how-to-build-a-data-driven-organization
[3] https://novius.nl/succesvol-digitaal-transformeren-vraagt-om-sterk-leiderschap/
https://beeproger.com/blog/8-ingredienten-voor-transformatie-en-innovatie

Pieter Plaisier

Neem contact op met Pieter Plaisier voor meer informatie over commerciële projecten.

Fedor Hoevenaars

Neem contact op met Fedor Hoevenaars voor meer informatie over commerciële projecten.