7 teammanagement skills om een gelukkiger en een effectiever team te leiden

Om een ​​team effectief te managen, zijn er verschillende belangrijke vaardigheden nodig. Zonder deze competenties is het lastiger om medewerkers bijeen te brengen om aan gemeenschappelijke doelen te werken. Het ontwikkelen van deze vaardigheden blijkt cruciaal voor succes. Wij noemen 7 van deze belangrijke teammanagement skills.

Het leiden van een team kan inspirerend, lonend en vermoeiend zijn. Drukke werkomgevingen zorgen ervoor dat teamleiders weinig tijd hebben om in te checken bij teamleden en ervoor te zorgen dat medewerkers zich gelukkig, creatief en gewaardeerd voelen.

De directie is regelmatig niet op de hoogte van waar medewerkers tegenaan lopen of welke frustraties er zijn. Dat resulteert dan weer in besluiten van de directie, die op weinig sympathie kunnen rekenen.

Skills

Door op een transparante manier te communiceren en te luisteren naar medewerkers, neemt het wederzijds begrip en vertrouwen toe. Hierdoor worden ook minder leuke veranderingen in een organisatie makkelijker geaccepteerd.

Met goede communicatiekanalen en volop mogelijkheden om feedback te geven, bied je jouw team een ​​sterk ondersteuningssysteem.

Bereik een gelukkiger en productiever team dankzij onderstaande 7 teammanagement skills. Teamleiders ontwikkelen hiermee hun visie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en een minder hiërarchische aanpak.

1. Transparantie

Werkomgevingen waar er duidelijke, effectieve communicatie is helpt bij een ​​gevoel van wederzijds respect tussen teamleden en teamleiders.

De manager heeft het een doel om de leden van een team te helpen taken uit te voeren op een manier die efficiënt, consistent en in lijn zijn met de overkoepelende strategische doelen van het bedrijf.

Via open en consistente communicatie voelen medewerkers zich veilig in hun functie. Op hun beurt voelen teamleden zich vrijer om ideeën en suggesties bij te dragen, waardoor de creativiteit toeneemt.

Om dit te bereiken, zullen de strategische doelen duidelijk gedeeld moeten worden. Aanvullend worden ook de specifieke werkzaamheden en processen die vereist zijn om die doelen te bereiken, gedeeld.

Door effectiever te communiceren wordt er verwarring in het team weggenomen, ligt iedereen op één lijn en werkt iedereen naar dezelfde doelen. Streef ernaar dat alle medewerkers op de hoogte zijn en zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Transparantie is essentieel voorgoed functionerende teams om effectief team- en projectmanagement te bereiken. Geef teamleden een overzicht van projecten en verantwoordelijkheden.

2. Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie verwijst naar het vermogen van een persoon om zijn emoties op een goede manier kenbaar te maken, ze te beheersen, evenals
die van anderen aan te voelen. Een hoogontwikkeld niveau van emotionele intelligentie is een kenmerk van sterke, integere managers en leiders.

Deze vaardigheid kan (deels) aangeleerd worden. Deze tips kunnen hiervoor van toegevoegde waarde zijn:

  • Observeer hoe je op mensen reageert. Haast je jezelf tot een oordeel voordat je alle feiten kent? Stereotypeer je? Kijk eerlijk naar hoe je denkt en met andere mensen omgaat. Probeer jezelf in hun plaats te plaatsen, en wees meer open en accepteer hun perspectieven en behoeften.
  • Kijk naar je werkomgeving. Zoek je aandacht voor je prestaties? Bescheiden zijn kan een geweldige kwaliteit zijn, en het betekent niet dat je verlegen bent of geen zelfvertrouwen hebt. Als je bescheiden bent, zeg je dat je weet wat je hebt gedaan en je er in stilte vertrouwen in hebt. Geef anderen een kans om te schitteren – leg de nadruk op hen en maak je niet al te veel zorgen over het krijgen van lof voor jezelf.
  • Doe een zelfevaluatie. Wat zijn jouw zwakheden? Ben je bereid te accepteren dat je niet perfect bent en dat je op sommige gebieden kan werken om van jezelf een beter persoon te maken? Heb de moed om eerlijk naar jezelf te kijken – het kan je leven veranderen.
  • Onderzoek hoe je reageert op stressvolle situaties. Raak je elke keer van streek als er een vertraging is of als er iets niet gebeurt zoals je wilt? Geef je anderen de schuld of word je boos op hen, zelfs als het niet hun schuld is? Het vermogen om kalm en onder controle te blijven in moeilijke situaties wordt zeer gewaardeerd, houd jouw emoties onder controle als er iets misgaat.
  • Neem de verantwoordelijkheid voor je daden. Als je iemands gevoelens gekwetst hebt, bied dan direct je excuses aan. Negeer niet wat je hebt gedaan en vermijd de persoon niet. Mensen zijn meestal meer bereid om te vergeven en te vergeten als je een eerlijke poging doet om de zaken recht te zetten.
  • Onderzoek hoe jouw acties anderen beïnvloeden, voordat je die acties onderneemt. Als je beslissing invloed heeft op anderen, plaats jezelf dan in hun schoenen. Hoe zullen jouw medewerkers zich voelen als je dit doet? Wil je die ervaring hebben? Als je actie moet ondernemen, hoe help je anderen dan met de effecten om te gaan?

Iemand met een scherp gevoel van zelfbewustzijn, empathie en andere
sociale vaardigheden is iemand die anderen kan motiveren en beïnvloeden.

3. Communicatie

Openheid gaat hand in hand met zowel emotionele intelligentie als effectieve communicatie. Het luisteren naar anderen is key voor elke vorm van communicatie.

Daarbij is het belangrijk dat de leden van het team zich op hun gemak voelen om jou te benaderen als medewerkers vragen of opmerkingen hebben, of als ze opheldering nodig hebben over wat er van hen wordt verwacht.

Als medewerkers denken dat ze geen contact kunnen opnemen, bestaat het risico dat problemen of zorgen niet worden aangepakt voordat het te laat is om ze te corrigeren. Feedback geven aan teamleden is een van de beste manieren waarop je hen ondersteunt om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Het is belangrijk om regelmatig in te checken met positieve en waar nodig negatieve feedback. Medewerkers ontwikkelen het beste professioneel en persoonlijk, doordat er naar hen wordt geluisterd. Alleen dan weet je wat er speelt en kun je support geven. Op deze manier wordt er advies gegeven over hoe jij zelf denkt dat de medewerkers vooruitgang kunnen boeken en verder groeien.

Als er werkgebieden zijn waarvan er gedacht wordt dat ze verbeterd kunnen worden, bieden deze discussies ook een goede gelegenheid om constructieve feedback te delen.

4. Organiseren

Managers zijn naast de dagelijkse taken die een team uitvoert verantwoordelijk voor het toezicht op budgetten en projecttijdslijnen. Verschillende verantwoordelijkheden en constant veranderende situaties eisen zeer goede organisatie skills, voor jezelf en ook voor het team.

Als teamleider bevind je je in de positie om positieve grenzen te stellen aan werk en ontspanning. Voor het beheren van ziekmeldingen bijvoorbeeld ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgevers. Voorkom burn-out van het team en wees duidelijk over wanneer teamleden volledig hun werk moeten stoppen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je niet verwacht dat teamleden na werktijd hun e-mails checken.

Soms is dat moeilijk. Vooral in teams waar men op flexibele tijden werkt en misschien liever vroeg of laat begint, om op andere momenten tijd te besparen. Het is echter belangrijk om alle medewerkers aan te moedigen om zichzelf een aantal werklimieten te stellen, goed te slapen en burn-out te voorkomen.

Werkgevers kunnen aansporen dat medewerkers hun telefoons zo instellen dat ze niet gestoord worden als ze klaar zijn na werk, zodat ze echt ontspannen en loslaten.

5. Delegeren

Hoe verleidelijk het ook is om het team te micro-managen, dit kan de voortgang nadelig beïnvloeden.

Een goede manager weet hoe het werk aan anderen te delegeren. Dit houdt in dat er inzicht moet zijn wie het meest geschikt is om een ​​bepaalde taak uit te voeren. Het vereist ook dat een medewerker over de vereiste middelen beschikt om succesvol te zijn en zich bevoegd voelt om eigen beslissingen te nemen. Vertrouw op het team dat zij het werk goed doen. Een goede teamleider herkent wanneer er taken moeten worden gedelegeerd.

Bedrijven nemen niet voor niets bekwaam personeel in dienst en effectief teambeheer mag niet hetzelfde zijn als microbeheer. Als er personeel is ingehuurd op een specialistisch gebied, vertrouw er dan op dat zij hun werk doen.

Delegeer taken, terwijl je op de hoogte blijft. Soms is het moeilijk om los te laten. Zeker als je al een tijdje aan een project werkt, maar een teamlid nodig hebt om het over te nemen. Probeer op de hoogte te blijven van de voortgang van de taken en alle gerelateerde discussies, maar blijf beschikbaar voor vragen of en bied hulp aan als daar behoefte aan is.

Een goede skill, aanvullend aan delegeren, is het overzicht behouden van de voortgang van het team en het project.

6. Samenwerken

De basis van een coöperatief en productief team is goede communicatie. Als leider is het niet alleen aan jou om zaken te regelen, je doet dit ook samen met het team.

Moedig samenwerking aan, want het is onvermijdelijk dat teamleden gelukkiger zijn als ze goed met elkaar kunnen opschieten. Als bonus zullen jouw medewerkers ook beter presteren.

In het team zijn waarschijnlijk verschillende vaardigheden aanwezig. Zorg ervoor dat deze vaardigheden werkelijk worden ingezet door ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van lopende projecten. Op die manier kunnen teamleden instappen om samen te werken waar ze denken dat ze waarde toevoegen. Zorg voor een gezamenlijk taakbeheer door de komende taken voor elk teamlid te delen met de rest van het team.

Samenwerking blijkt de creativiteit te vergroten, probeer ideeën in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van een mindmap. Teamleden kunnen ideeën toevoegen, feedback geven of op ideeën stemmen. Zo worden er collectief besluiten genomen op een aanpak van werkzaamheden.

7. Probleem oplossen

Hoe goed een project of proces ook is voorbereid, georganiseerd of opgezet, elke manager loopt tegen problemen aan. Dit kan in de vorm zijn van een gemiste deadline of mijlpaal. Of het kan een budgettair karakter hebben, wat bijvoorbeeld leidt tot een onvoorziene storing in de toeleveringsketen. Wat het probleem ook is, managers moeten bekwame probleemoplossers zijn. Het vermogen om een ​​uitdaging te evalueren, kritisch na te denken over mogelijke oplossingen en een reactie te formuleren, zijn essentieel voor iedereen die de taak heeft een team te leiden.

Het doel is om een ​​omgeving te creëren waarin teamleiders in staat zijn om eerlijke en constructieve feedback te geven, en teamleden zich zelfverzekerd voelen om hun zorgen te uiten en met elkaar te communiceren.

Stimuleer het team om in oplossingen te denken, niet in problemen. Beantwoord bijvoorbeeld deze vragen om probleemoplossend te werk te gaan: wat kunnen we doen, wie en wat kan er ingezet worden om een uitdaging op te lossen, over welke periode van tijd en wat is het gewenste resultaat?

De basis op orde

Een handige start is om te inventariseren wat jouw huidige vaardigheden zijn. Stippel eerst een ​​pad uit voor je professionele ontwikkeling, wat is op dit moment de status van je eigen managementvaardigheden? Wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je zwakheden? Waar liggen de grootste kansen? Deze inzichten helpen bij het maken van een plan dat bij jou past.

Stel doelen voor verbetering en ontwikkeling. Als je eenmaal een idee hebt van je huidige vaardigheden, stel je doelen voor je ontwikkeling. Welke vaardigheden heb je nodig om te verbeteren? Hoe meet je succes? Hoe lang heb je nodig om dit te bereiken? Door specifieke en haalbare doelen te stellen, geef je jezelf iets om naartoe te werken en vergroot je je kansen op succes.

Check ook in met collega’s, hun feedback is waardevol bij het identificeren van jouw sterke en zwakke eigenschappen.

Oefen je skills zowel op kantoor als daarbuiten. Als je merkt dat een project tegenslagen heeft, bijvoorbeeld door slechte communicatie, identificeer dan het punt van verwarring en maak een mentale notitie om dit in de toekomst te vermijden. Of, als een project is vastgelopen door micromanaging, zoek dan methoden om je te helpen bij loslaten. Blijf leren en doe aan zelfreflectie.

Hulp bij het opzetten van een goedlopend team

The AccelerationGroup werkt met een vast team van experts die elkaar aanvullen op verschillende commerciële domeinen. We werken samen voor onze opdrachtgevers, waarbij we onze ervaringen en kennis delen voor het beste resultaat. Naast ons vaste team beschikken we over een netwerk van commerciële professionals en specialisten die wij inzetten op projecten, waarvoor zij aantoonbaar de expertise in huis hebben.

Hulp nodig binnen jouw organisatie of een keer sparren over het opzetten van een goedlopend team? Neem contact met op met Pieter Plaisier.

Pieter Plaisier

Neem contact op met Pieter Plaisier voor meer informatie over commerciële projecten.