De na-effecten van de coronapandemie, de Russische invasie in Oekraïne, de inflatie…we leven in roerige tijden en echt rustiger wordt het voorlopig niet. Dat heeft natuurlijk ook zijn effect op de manier waarop we zakendoen. Welke trends hebben veel impact op bedrijven in 2023? Wij noemen 5 kanshebbers, zonder volledig te willen zijn.

Digitale transformatie in de versnelling

Artificial intelligence (AI), the internet of things (IoT), virtual en augmented reality (VR/AR), cloud computing, blockchain en supersnelle netwerkprotocollen zoals 5G. De ene technologische ontwikkeling volgde de andere al in hoog tempo op, nog sneller denk je misschien? De versnelling zit ‘m juist in de veelheid aan technologieën en het combineren ervan. Denk aan nieuwe oplossingen voor augmented (is het niet argumented?) werken en werken op afstand, effectievere digitale processen voor verkoop en marketing, gestroomlijnde productieprocessen en efficiëntere toeleveringsketens. Op deze manier creëer je intelligente ondernemingen waar systemen en processen elkaar ondersteunen om minder belangrijke en alledaagse taken op de meest efficiënte manier uit te voeren, lees volledig automatisch zonder tussenkomst van mensen.

Om zover te komen moeten bedrijven zich goed voorbereiden en de juiste technologie integreren in hun processen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar dat het niet eenvoudig is blijkt wel uit uitdagingen in de praktijk op het gebied van AI:[1]

 • Effectieve AI vereist een betere transparantie, integratie en governance van gegevens dan op dit moment bij veel bedrijven het geval is.
 • Zelfs met een uitgebreid gebruik van AI ontbreekt het veel organisaties nog aan personeel en capaciteiten om relevante gegevens met succes te identificeren en ervan te profiteren.

 

Supply chain en voorraad beheer uitdagingen

Ook de komende tijd wordt inflatie en zwakke economische groei verwacht. Dat heeft impact op veel gebieden, waaronder het aanbod en de prijzen van grondstoffen. Het is essentieel dat bedrijven zoeken naar manieren om hun veerkracht te vergroten. Hoe?
Stap 1 is het in kaart brengen van de volledige supply chain en de toeleverings- en inflatierisico’s. Daarna onderzoeken bedrijven hoe ze de risico’s in voorraadbeheer en de supply chain gaan verkleinen. Bijvoorbeeld door alternatieve leveranciers te zoeken of zelf processen aan te passen. Daarmee zorgen ze voor minder blootstelling aan wisselvallige marktprijzen van grondstoffen, tekorten en stijgende logistieke kosten.
Tegenvallende vraag van consumenten is een ander punt van aandacht. Hierbij zijn een goede afstemming met leveranciers en flexibel ingerichte processen belangrijk. Hoe zorg je samen dat je efficiënter reageert op de veranderende marktvraag en niet met een grote vooraard onverkoopbare producten blijft zitten.

Duurzaamheid

De klimaatcrisis valt niet meer te ontkennen. Dat betekent ook dat steeds meer investeerders en consumenten kijken naar factoren als ecologische impact en duurzaamheid bij het kiezen van wie ze kopen en met wie ze zakendoen.

Organisaties moeten daarom hun ecologische, sociale en governance processen toevoegen aan hun bedrijfsdoelstellingen, als ze dat al niet hadden gedaan. Concreet wil dat zeggen dat ze zich gaan bezighouden met:

 • Het meten van de impact van hun bedrijf op de samenleving en het milieu, waarbij de hele supply chain en hun leveranciers worden meegenomen.
 • Het vergroten van hun transparantie, rapportage en verantwoording.
 • Duidelijke doelen, tijdslijnen en een actieplan opstellen om negatieve impact te verminderen.

Je zou misschien verwachten dat bedrijven huiverig zijn voor zo’n extra aandachtsgebied, maar het blijkt dat 29 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de klimaattransitie een positieve impact gaat hebben op de vraag naar hun producten of diensten (tegenover 13 procent die een negatieve impact verwacht). Ook in de rest van Europa heerst optimisme. Of dit optimisme terecht is en uiteindelijk leidt tot te weinig investeren in vergroening, is nog even de vraag.

Toch hebben in ons land veel meer bedrijven geïnvesteerd in het verminderen van CO2-uitstoot of het tegengaan van negatieve effecten van extreem weer dan in bijna ieder ander EU-land.[2]

De klant vraagt om ervaringen en interactie

Heeft jouw bedrijf nog geen Chief Experience Officer? Begin de vacature voor CXO maar alvast te schrijven dan, want deze man of vrouw is verantwoordelijk voor de algemene ervaring van klanten met de producten en diensten van een organisatie. En dat is waar de consument vooral van aangaat tegenwoordig; ervaringen en interactie. Dit gaat verder dan een goede services, dit gaat om de algehele ervaring die een klant ervaart in het zaken doen met een bedrijf.

Als je bij deze vraag naar ervaringen de nieuwe rol van internet optelt, dan krijg je een online plek waar consumenten de interactie aangaan met merken. Waar ze bijvoorbeeld in 3D-shops virtuele kleding en sieraden kunnen passen op hun eigen gescande lichaam. Dat levert gemak voor de klant en het maakt online shoppen ook nog eens duurzamer, want minder kleding hoeft teruggestuurd[3].Hugo Boss en Walmart maakten virtueel passen al mogelijk, dus het wachten is alleen nog op de volgers.

Dit zien we niet alleen terug in retail ook in automative en veel andere consumer brands zien we vergaande vormen van CX.

 

De werknemer van de toekomst

Zoeken naar en het behouden van talenten heeft een nieuwe wending genomen en dat zet ook de komende tijd door:

 • Er is een grote shift zichtbaar onder werknemers die zoeken naar een baan die ze voldoening oplevert. Niet meer alleen maar werken om veel geld te verdienen. Nee ook een baan die een goede balans oplevert tussen werk en privé. Deze shift was al duidelijk te zien tijdens corona en zet de komende jaren door. Deze trend is here to stay.
  De uitdaging voor organisaties is dan ook om hun werknemers werk te bieden waaruit ze voldoening halen en waar de werkdruk in orde is, om ze kansen te geven om te groeien en te leren en flexibiliteit door hybride werken en fijne werkplekken.
 • Ook van werknemers wordt flexibiliteit verwacht. Mensen delen hun werk steeds vaker met intelligente machines en slimme robots en dat vereist in veel gevallen ook andere vaardigheden en talenten. Grote groepen mensen moeten worden om- en bijgeschoold en nieuwe mensen moeten worden gezocht die over de vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de toekomst.
 • Bedrijven hebben data en tech-savvy personeel nodig, die verstand hebben van data science, AI en andere technologieën. Voldoende en goed personeel is lastig te vinden op deze vlakken en organisaties doen er dus goed aan hier liever gister dan vandaag actie op te ondernemen.
 • Ook in bepaalde andere functies zijn personeelstekorten, waar organisaties op moeten inspelen, waaronder: logistiek medewerker, chauffeur, ICT-medewerker en planner.[4]
 • Enkele vaardigheden zijn niet over te nemen door technologie en heb je als bedrijf dus ook voldoende nodig, denk aan creativiteit, kritisch denken, sociale en communicatieve vaardigheden en emotionele intelligentie, leiderschap en menselijke kwaliteiten als zorgzaamheid en compassie. Denk aan een rol als een CXO als hierboven beschreven.

 

Toekomstproof met hulp van TAG

Lijkt inspelen op deze trends je een flinke kluif en wil je graag een keer sparren met één van de specialisten van the Acceleration Group? Wij hebben al heel wat organisaties helpen versnellen en toekomstproof te worden. Neem contact op!

 

Bronnen:

https://www.f5.com/state-of-application-strategy-report
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/10/03/the-5-biggest-business-trends-for-2023/
https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/uitdagingen-voor-de-supply-chain-in-2023
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5247427/bedrijven-positief-klimaatverandering-goed-voor-de-zaken
https://www.eoswetenschap.eu/technologie/virtueel-kleding-passen-maakt-online-shoppen-duurzamer
https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/uitdagingen-voor-de-supply-chain-in-2023

Fedor Hoevenaars

Neem contact op met Fedor Hoevenaars voor meer informatie over commerciële projecten.

Erik van der Flier

Neem contact op met Erik van der Flier voor meer informatie over commerciële projecten.

Robin Hattink

Neem contact op met Robin Hattink voor meer informatie over commerciële projecten.