7 kwaliteiten van toekomstgerichte leiders

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en wordt steeds complexer. Dat maakt het lastiger voor bedrijven om goede resultaten te boeken. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op toekomstig resultaat, waardoor de voorspelbaarheid minder groot wordt. De rol van leiders wordt daarom steeds belangrijker. Welke kwaliteiten moeten leiders bezitten om met de huidige en toekomstige uitdagingen om te gaan?

Het is lastig om een eenduidig antwoord op deze vraag te geven. Denk aan Elon Musk versus Satya Nadella. Twee totaal verschillende leiders, maar wel beiden succesvol. Het vraagt om nieuwe en innovatieve benaderingen. Wij noemen 7 kwaliteiten van toekomstgerichte leiders:

Visionair en creatief denken

Toekomstgerichte leiders zien het grote geheel en anticiperen op de toekomst. Ze zijn in staat om opkomende trends en technologieën te herkennen en deze te gebruiken om de toekomst van hun organisatie vorm te geven. Ze hebben duidelijke ideeën en doelen en weten hoe ze hier naartoe moeten werken. Creativiteit zorgt ervoor dat leiders met innovatieve oplossingen en strategieën komen. Zo blijven ze vooroplopen en positioneren ze hun organisaties voor succes in een snel veranderende wereld.

Samenwerking en communicatie

Goede leiders zijn transparant, ze delen informatie en ideeën met anderen. Ze zijn in staat om sterke teams op te bouwen en samenwerking en vertrouwen te bevorderen. Onafhankelijk van cultuur, taal en achtergrond van de mensen waarmee ze werken. Dat doen ze bijvoorbeeld door goede initiatieven aan te moedigen, complimenten uit te delen waar dat op zijn plek is, bij te sturen waar verbetering nodig is en interesse te tonen in hun teamleden.

Authenticiteit

Goede leiders zijn authentiek. Ze laten hun eigen kernwaarden leiden in de manier waarop ze leiding geven. De diepste drijfveer is altijd gericht op ‘het laten groeien van je omgeving’. Dit geldt zowel voor individuen, hun teams als hun organisaties. Leiders en organisaties die vanuit authentiek leiderschap handelen, creëren een hogere medewerkersbetrokkenheid en -trots, en zijn aantoonbaar succesvoller in het behalen van hun doelstellingen.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Snel en effectief aanpassen aan veranderingen is een belangrijke kwaliteit. Nu het tempo van verandering versnelt, de onzekerheid toeneemt en er steeds meer variabelen invloed hebben op beslissingen, moeten leiders in staat zijn om snel hun strategieën en benaderingen bij te stellen om nieuwe uitdagingen en kansen aan te pakken. Door wendbaar te zijn, zorgen leiders ervoor dat hun organisaties voorop blijven lopen.

Veerkracht en probleemoplossend vermogen

Bij tegenslagen en mislukkingen is het van belang snel te herstellen. Niet alles is succesvol in een snel veranderende wereld. Leiders moeten in staat zijn hun positieve houding te behouden en hun team te blijven inspireren. In het Engels noemen ze dat zo mooi perseverance oftewel volhardendheid. Zelfs in tijden dat het tegenzit gaan ze op zoek naar oplossingen in plaats van bij de pakken neer te zitten.

Intellectuele nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een goede basis voor transformatie en groei. Nieuwsgierigheid drijft tot het stellen van slimme, doordachte vragen en het geeft toegang tot creatief en innovatief denken.

Technisch inzicht

In dit tijdperk van continue technische vooruitgang, is het hebben van technisch inzicht onmisbaar. Dat wil niet zeggen dat leiders gespecialiseerde uitvoerende technici zijn, maar wel dat ze tech-savvy zijn en technologie en knowhow omarmen. Om deze vervolgens zo goed mogelijk te benutten voor hun bedrijf en goed voor te bereiden op de toekomst.

Als je je als besluitvormer wilt voorbereiden op de komende uitdagingen, dan is het belangrijk om in ieder geval in deze 7 kwaliteiten te investeren. Daarmee positioneer je jouw organisatie voor succes in de toekomst.

Future-proof met hulp van TAG

Deze lijst met kwaliteiten is natuurlijk niet uitputtend, maar herken je je erin of heb je aanvullingen? Leuk als je het ons laat weten, we horen het graag!

The Acceleration Group helpt organisaties en teams op weg naar een toekomstgerichte manier van werken. Keertje sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met Pieter Plaisier via 06-17 70 42 82 of pieter@accelerationgroup.nl

 

Bronnen:

https://changenetwork.com.au/stories/5-leadership-skills-and-qualities-for-the-future/
https://www.forbes.com/sites/benjaminlaker/2020/08/05/this-is-what-leadership-will-be-in-2030/
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2021/10/04/five-qualities-to-cultivate-on-your-path-to-leadership/
https://authentiekleiderschap.nl/filosofie/

Pieter Plaisier

Neem contact op met Pieter Plaisier voor meer informatie over commerciële projecten.